Links

Over psychologie:

Op de site van het Nederlands Instituut voor Psychologen staat veel informatie over ons werk: www.Psynip.nl . U kunt hier onder andere lezen over de beroepsethiek en de voorwaarden waaraan een psycholoog die is aangesloten bij het NIP moet voldoen.
Wanneer u lichaamsgericht werkende psychologen in tikt,  krijgt u hierover informatie via de website van het NIP: www.Psynip.nl .
Bert Hellinger is een Duits psychotherapeut met een zeer interessante visie en techniek om de doorwerking van de patronen van onze gezinnen van herkomst  tastbaar te maken. Zie http://www.stamadvies.nl/

 

Over Seksuologie:

De Nederlandse Vereniging Voor Seksuologen heeft een eigen website. http://www.nvvs.info/
Sites
 over allerlei vormen van seksuele problematiek:

http://www.movisie.nl/ 

https://sense.info/nl/

Dit is een informatieve site voor de jeugd en seks: www.seksualiteit.nl/jongeren_en_jongvolwassenen_308.html

 

Over Boeddhisme:

Wie meer over boeddhisme wil weten kan hier een kijkje nemen. http://www.vwbo.nl/ staat voor Vrienden van de Westerse Boeddhisten Orde. De VWBO is de Nederlandse afdeling van de FWBO, Friends of the Western Buddhist Order. Dat is een beweging die gericht is op het ontwikkelen van een op westerse leest geschoeide beoefening van boeddhisme

 

Over alternatieve geneesmethode:

Wanneer u langdurig klachten heeft en onvoldoende baat heeft bij de reguliere gezondheidszorg kan ik u deze site aanraden:http://www.totaalbalans.nl/
Zoek ook eens bij mogelijkheden zoals massage voor het oplossen van langdurige lichaamsspanning.
Een diagnose van lichaam en geest via de computer is ook al mogelijk, zie http://www.nestherapie.nl/

 

Voor lichaamswerk

De laatste jaren geniet ik erg van Biodanza, ik geef daar nu zelf les in, kijk bij de link in mijn homepage en bij Vereniging Biodanza Nederland, dans, feesten, evenementen Dit genereert vitaliteit en vreugde. En het brengt ons dichter bij de eigen gewaarwordingen, gedachten en gevoelens. Dat wat yoga en mindfullness ook beogen.Belangrijk 
is dat er met zachte oefeningen wordt gewerkt aan het lichaam en innerlijke  rust.

Zie www.soulwork.nl  voor informatie over yoga.
voor informatie over Taichi en Chigong www.jankraak-taichitao.nl
 

Muziek en ontspanning

Klanken om naar te luisteren om tot rust te komen klankschalen muziek cd
Een inspirerend mens met prachtige cd’s en workshops  Stem-klank-bewustwording Danny Becher

De laatste jaren geniet ik erg van Biodanza, ik volg daar ook een opleiding in. zie

Vereniging Biodanza Nederland, dans, feesten, evenementen

Aanbevelingen om meer in balans te komen met lichaam, verstand & gevoel én geest. Beoefen yoga, Taichi, Chigong of een andere bewegingsleer.

En last but not least is het ook heerlijk om bij een sprankelend koor te gaan zingen of bij een leuk toneelgezelschap te gaan spelen, om gemeen, lief, hard, zacht te mogen zijn!

 

    

Back to top