Praktijk en Tarieven

Vanaf 2022 geldt er het Zorgprestatiemodel. De tarieven zijn vastgesteld door de NZA, en zijn afhankelijk van hoe lang het consult plaats vindt en het type consult (behandeling of diagnostiek). In mijn praktijk maak ik afspraken van 60 minuten, en voor EMDR vaak afspraken van 90 minuten. De tarieven zijn gebaseerd op werkelijke tijd.

In 2022 gaan de zorgverzekeraars werken met zorgvraagtypering. Dat houdt in dat ik verplicht ben om met u een vragenlijst (HONOS) door te nemen om te bepalen welk zorgvraagtype bij u van toepassing is. Deze komt dan ook op uw factuur.
U kunt zelf de tarieven opzoeken in de tarievenzoeker van de NZa, Nederlandse zorgautoriteit.
U heeft, als er sprake is van een psychische stoornis, ALTIJD recht op vergoeding door uw zorgverzekeraar. Hoeveel dat is, is afhankelijk van de afspraken die u heeft met uw zorgverzekeraar. Sommige zorgverzekeraars willen dat u vooraf een machtiging aanvraagt voor uw behandeling. Informeer bij uw zorgverzekeraar. In dien u gebruik wilt maken van de vergoeding is het nodig om een verwijsbrief van de huisarts te vragen. Neem die mee naar ons eerste consult.

Na elke sessie krijgt u van mij een nota die u binnen 14 dagen kunt betalen. Aan het eind van een traject maak ik voor u een Verzamelnota die u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. Zij vergoeden aan u waar u volgens uw contact met heb recht op hebt. Ik heb geen contracten met de zorgverzekeraar vandaar dat u zelf de vergoeding moet regelen. Ik adviseer u om van te voren contact met heb op te nemen hierover zodat u weet waar u aan toe ben.

Mijn tarieven zijn voor een individueel consult Euro 100,00 duurt 60 minuten.
voor een relatie gesprek Euro 160,00 duurt 90 minuten.

Vanuit mijn muziekverleden heb ik Soundhealing ontwikkeld, dit is een behandeling met klankschalen, drum, ritme instrumenten en stem. Het effect hiervan kan zijn dat er langdurige ontspanning op treedt. Mogelijk is ook dat er eerst enorme moeheid en spanning loskomt wat veroorzaakt is door nog onverwerkte en deels onbewuste spannende gebeurtenissen uit het verleden. Na 1 of een klein aantal sessie is de spanning aanmerkelijk afgenomen.
voor een soundhealing van 30 minuten Euro 50,00

Mijn gegevens

Ik ben Gz-psycholoog Big. Het BIG registratienummer is 899-9504425.

Sinds 2007 ben ik Seksuoloog, dat is het beroep wat ik in mijn praktijk het meeste beoefen.

Zorgverzekeraars vragen mogelijk naar mijn AGB codes, die zijn voor de PRAKTIJK 94/055431

En Individueel is het 94/002280

Ik ben sinds eind 2021 met pensioen.

Sinds 2020 werk ik bij het Hersencentrum op verschillende locaties in Noord Holland, dat doe ik nog enkele jaren als het me vergund is omdat ik er veel plezier aan beleef. Het samenwerken met een groot team biedt veel inspiratie en vernieuwing. Dat is altijd welkom.

Het Landelijk kwaliteitsstatuut is bij mij in de praktijk op verzoek in te zien.

Back to top