Praktijk en Tarieven

Praktijk

In 2021 valt mijn hulpverlening, vroeger eerste lijn onder de noemer generalistische basis gezondheidszorg afgekort tot GB-GGZ. Dit in tegenstelling tot de zorg in de tweede lijn, dat heet specialistische gezondheidszorg SGGZ. Uw huisarts kan een verwijzing naar mij schrijven en dan wordt de behandeling meestal vergoed door uw zorgverzekeraar.

Het is mogelijk om los van uw zorgverzekering hulp bij mij te krijgen. U kunt zich aanmelden zonder gedoe van verwijsbrief en vergoedingen. Wanneer uw problemen worden veroorzaakt door het werk is het in sommige gevallen mogelijk om vanuit het werk een tegemoetkoming te krijgen. Neem hiervoor contact op met uw werkgever. Het is aan te raden om kosten voor psychologische begeleiding wanneer ze niet vergoed worden in te dienen bij uw belastingaangifte.

Tarieven

Individueel consult  van 60 minuten Euro 95,00

De individuele consulten worden vergoed vanuit het basispakket. Het is afhankelijk van uw zorgverzekeraar hoeveel % wordt vergoed. Mocht u van de vergoeding gebruik willen maken dan kunt u mij aan het einde van het totale traject 80% van de kosten betalen. Deze korting geldt voor de NZA tarieven:

Code Prestatie Maximumtarief
180001 Kort € 522,13
180002 Middel € 885,01
180003 Intensief € 1.434,96
180004 Chronisch € 1.380,49
180005   Onvolledig behandeltraject€ 228,04

 

Kiest u ervoor om incidenteel een consult te hebben, dan krijgt u per keer een nota die u ter plekke kunt voldoen.

Intakegesprek voor mogelijke relatietherapie van 60 minuten Euro 95,00
Relatietherapie consult van 90 minuten Euro 150,00
Diagnostisch onderzoek en rapportage (4 sessies, resultaten van 3 vragenlijsten en het verslag) Euro 450,00.   Het Diagnostisch onderzoek kan aan de orde zijn wanneer u inzicht wilt krijgen in uw karakter, gewoonten en kwetsbare aspecten.

Soundhealing voor 30 minuten Euro 44,00. U kunt de sessie opnemen met uw mobiele telefoon en meer naar huis nemen.

Voor soundhealing is het mogelijk om in kleine groepen te werken, 4 mensen. Mocht u zelf een groepje hebben en dit willen neem dan contact met me op om mogelijkheden te bespreken.

Voorwaarden

Neem contact op met uw zorgverzekeraar voor vergoedingen. Vermeld hierbij dat ik beschik over de GZ psycholoog BIG-registratie. Daarmee voldoe ik aan de eisen van alle zorgverzekeraars op basis waarvan zij tot vergoeding uit zullen gaan, contract of geen contract. U bent zelf verantwoordelijk voor het onderzoeken van vergoedingsmogelijkheden en de eindnota dient door uzelf te worden ingediend bij uw verzekeraar. Om voor vergoeding in aanmerking te komen moet u zijn verwezen door uw huisarts met de vermelding van een vermoeden van een DSM 5 classificatie. Niet alle klachten worden vergoed vanuit het basispakket, informeer bij uw zorgverzekeraar.

 

 

 

 

Op de website van de Nederlandse  Zorg Autoriteit NZA kunt u het een en ander nalezen over de wettelijke bepalingen.
Zie https://www.nza.nl/

 

 

U krijgt 1 keer per maand een nota voor de sessies. U dient het gevraagde bedrag binnen 30 dagen te betalen. In alle gevallen krijgt u maandelijks een nota over de genoten behandelingen, deze kunt u niet indienen bij uw zorgverzekeraar. Aan het eind van een gelopen traject krijgt u een Verzamel nota die u zelf kunt indienen bij uw zorgverzekeraar voor vergoeding.

Wilt u wanneer u verhinderd bent minimaal 24 uur van te voren afzeggen? Wanneer u niet afzegt, of binnen 24 uur afzegt, dan breng ik een consult in rekening, het is niet gegarandeerd dat uw zorgverzekeraar dat consult zal vergoeden. Als u niet annuleert en niet komt wordt een heel consult in rekening gebracht.

Ik hanteer de Algemene betalingsvoorwaarden van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) www.psynip.nl

 

Aanmelden

Dit kan altijd, dus op eigen initiatief of door een verwijzing van een huisarts of een andere hulpverlener. U kunt mij bellen of mailen. Ik zal zo snel mogelijk contact met u opnemen.

Telefonische bereikbaarheid

Mijn antwoordapparaat staat altijd aan en wordt regelmatig afgeluisterd. Ik bel zo snel mogelijk terug. En ook op de computer post wordt snel gereageerd. Tenzij ik vakantie heb of om een andere reden verhinderd ben natuurlijk.

 

Privacy

Alles wat u vertelt, valt onder beroepsgeheim en wordt dan ook strikt vertrouwelijk behandeld. Zonder uw toestemming geef ik geen informatie aan derden.

Kwalificaties

   • Psycholoog NIP, Nederlands Instituut voor Psychologen
   • Ik ben per juni 2007 geregistreerd als GZ-psycholoog BIG.
   • Ik ben seksuoloog en aangesloten bij de NVVS, Nederlandse Vereniging voor Seksuologen.
   • Ik ben per 2015 lid van de EMDR Vereniging.

  In mijn praktijk is het kwaliteitsstatuut GGZ- vrijgevestigde aanwezig, goedgekeurd conform de eisen van www.GGZkwaliteitsstatuut.nl

 

   

Back to top