Vergoedingen en tarieven

Vergoeding

In 2019 valt mijn hulpverlening, vroeger eerste lijn onder de noemer generalistische basis gezondheidszorg afgekort tot GB-GGZ. Dit in tegenstelling tot de zorg in de tweede lijn, dat heet specialistische gezondheidszorg SGGZ.

Per 2017 kies ik voor het contract vrij werken. Dit omdat de eisen van de zorgverzekeraars aan ons zorgverleners steeds meer tornen aan mijn overtuigingen van wat hoort en niet hoort. Op deze site kunt u veel informatie vinden over de contractvrij werkende psycholoog: http://contractvrijepsycholoog.nl/

Het is ook mogelijk om los van uw zorgverzekering hulp bij mij te krijgen. U kunt zich aanmelden zonder gedoe van verwijsbrief en vergoedingen. U betaalt alles zelf. In dat geval gelden deze tarieven:

Individueel consult van 60 minuten Euro 92,00
Relatietherapie consult van 90 minuten Euro 150,00
Diagnostisch onderzoek en rapportage (4 sessies, resultaten van 3 vragenlijsten en het verslag) Euro 450,00.   Het Diagnostisch onderzoek kan aan de orde zijn wanneer u langer bij me door zou willen gaan dan door de zorgverzekeraar wordt vergoed. Of wanneer u weet dat u aan een enkel gesprek voldoende kunt hebben.

Wanneer uw problemen worden veroorzaakt door het werk is het in sommige gevallen mogelijk om vanuit het werk een tegemoetkoming te krijgen. Neem hiervoor contact op met uw werkgever.

Het is aan te raden om kosten voor psychologische begeleiding wanneer ze niet vergoed worden in te dienen bij uw belastingaangifte.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen moet u zijn verwezen door uw huisarts met de vermelding van een vermoeden van een DSM 5 classificatie. Niet alle klachten worden vergoed vanuit het basispakket, informeer bij uw zorgverzekeraar. Let op er worden steeds meer psychologische klachten niet meer vergoed vanuit het basispakket, dit verschilt per zorgverzekeraar.

Wanneer u een restitutiepolis afsluit dan heeft u recht op eigen keuze. Dat kan wanneer u door mij geholpen wilt worden verstandig zijn.

LET OP OOK EEN NIET AANGESLOTEN BIJ DE ZORGVERZEKERAAR OF CONTRACTVRIJ WERKEND PSYCHOLOOG WORDT VERGOED DOOR DE ZORGVERZEKERAAR!

Alle zorgverzekeraars vorderen eerst uw jaarlijks eigen risico bedrag, dat is 385 Euro. In het algemeen krijgt u tussen 30 en 80{2b44b4f9049d3db164b7f2edf0b80ab79df7f9dda2276de9c546948ca55323f6} vergoed voor psychologische zorg bij een contractvrije of niet aangesloten psycholoog GZ BIG.

Behandeltrajecten en Maximum Tarieven per traject

Basis GGZ    Kort             Euro   507,62     tot 5 consulten
Basis GGZ    Middel         Euro   864,92     tot 8 consulten
Basis GGZ    Intensief      Euro 1.356,25    tot 12 consulten

Onvolledig traject             Euro   207,19    maximaal 2 consulten

Chronisch traject              Euro  1.251,70    maximaal 12 consulten per jaar

Op de website van de Nederlandse  Zorg Autoriteit NZA kunt u het een en ander nalezen over de wettelijke bepalingen.
Zie https://www.nza.nl/

 

Voorwaarden

Neem contact op met uw zorgverzekeraar voor vergoedingen. Vermeld hierbij dat ik beschik over de GZ psycholoog BIG-registratie. Daarmee voldoe ik aan de eisen van alle zorgverzekeraars op basis waarvan zij tot vergoeding uit zullen gaan, contract of geen contract.

In alle gevallen krijgt u maandelijks een nota over de genoten behandelingen, deze kunt u niet indienen bij uw zorgverzekeraar. Aan het eind van een gelopen traject krijgt u een Verzamel nota die u zelf kunt indienen bij uw zorgverzekeraar voor vergoeding.

Wilt u wanneer u verhinderd bent minimaal 24 uur van te voren afzeggen? Wanneer u niet afzegt, of binnen 24 uur afzegt, dan breng ik een consult in rekening, het is niet gegarandeerd dat uw zorgverzekeraar dat consult zal vergoeden. Als u niet annuleert en niet komt wordt een heel consult in rekening gebracht.

Ik hanteer de Algemene betalingsvoorwaarden van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) www.psynip.nl

 

Aanmelden

Dit kan altijd, dus op eigen initiatief of door een verwijzing van een huisarts of een andere hulpverlener. U kunt mij bellen of mailen. Ik zal zo snel mogelijk contact met u opnemen. Omdat ik 3 dagen per week werk bij Family Supporters Noordkop is mijn tijd voor de eigen praktijk beperkt tot 2 dagdelen, maandag middag en maandagavond. Ik ben daarin niet meer flexibel.

Telefonische bereikbaarheid

Mijn antwoordapparaat staat altijd aan en wordt regelmatig afgeluisterd. Ik bel zo snel mogelijk terug. En ook op de computer post wordt snel gereageerd. Tenzij ik vakantie heb of om een andere reden verhinderd ben natuurlijk.

Werkwijze

In het eerste gesprek inventariseren we uw vraag of probleem. Wanneer we het eens zijn over de doelen en de behandelwijze, de therapie, gaan we ermee aan het werk.  Als het klikt spreken we af van welke betalingsmogelijkheid u gebruik wilt maken. In het volgende gesprek volgt kort diagnostisch onderzoek, bespreking ervan en mijn behandelvoorstel.   Eventueel kunt u na enkele gesprekken een plan van aanpak uitgebreid op papier krijgen maar dan reken ik er een consult voor.  Een uitgebreid verslag is aan de orde voor een bedrijfsarts bijvoorbeeld. Als u er prijs op stelt wordt een na het afsluiten van de behandeling en met uw goedkeuring een korte brief gestuurd aan de huisarts of andere hulpverlener.

 

Privacy

Alles wat u vertelt, valt onder beroepsgeheim en wordt dan ook strikt vertrouwelijk behandeld. Zonder uw toestemming geef ik geen informatie aan derden.

Kwalificaties

   • Psycholoog NIP, Nederlands Instituut voor Psychologen
   • Ik ben per juni 2007 geregistreerd als GZ-psycholoog BIG.
   • Ik ben seksuoloog en aangesloten bij de NVVS, Nederlandse Vereniging voor Seksuologen.
   • Ik ben per 2015 lid van de EMDR Vereniging.

  In mijn praktijk is het kwaliteitsstatuut GGZ- vrijgevestigde aanwezig, goedgekeurd conform de eisen van www.GGZkwaliteitsstatuut.nl

 

   

Back to top