Psychologie

De eerstelijns psychologie kenmerkt zich door praktische, kortdurende hulp te bieden op korte termijn.

Seksuologie

Professionele hulp voor mensen bij het vinden van antwoorden op seksuologische vragen.

Bewustwording

Meer bewustwording van wat we doen, hoe we het doen en met welk doel we het doen.

Kijk voor praktische informatie bij knop 5 Praktisch 

Ik kan u helpen …

ENGLISH spoken, Skype or Face time possible for sessions.

In deze tijd worden de eisen die aan ons gesteld worden steeds hoger. We moeten om kunnen gaan met enorme veranderingen op gebied van werk, pensioen, gezondheid, sociale contacten. Door internet kunnen we veel meer informatie vinden, elkaar heel snel bereiken in beeld en geluid en daardoor moeten we ook veel verwerken, sneller en waarschijnlijker ook oppervlakkiger. Jonge mensen, nog geen 30 krijgen sneller last van overbelasting en overspannenheid. Oude mensen kunnen verdwijnen in eenzaamheid.

Zekerheden vallen steeds meer weg, ondanks vast contract toch ontslagen omdat er geen werk mee is. Pensioen garantie is niet meer vanzelfsprekend, we moeten maar afwachten hoe dit uitpakt tegen de tijd dat u en ik met pensioen gaan. De media schenken met verschillende praatprogramma’s veel aandacht aan emotionele èn relationele problematiek. Maar ook is daar een belangrijke bron van stress, namelijk het langdurig uitmeten en laten zien van narigheid op de wereld, het accent ligt vaak op wat niet goed gaat.

Een belangrijke oorzaak van conflicten is stress. Om het effect hiervan tegen te gaan is ontspanning nodig. Niet alleen door middel van sport, muziek, vaak is dat immers ook prestatiegericht, maar ook door naar uw onderliggende overtuigingen en gewoontes te gaan kijken. Kleine veranderingen daarin kunnen al snel uitkomst bieden. Ik nodig u van harte uit om eens een kijkje te nemen in wat ik u kan aanbieden.

 

Methoden die ik hanteer zijn:

EMDR, soundhealing, ontspanningstechnieken, cognitieve gedragstherapie, systemisch werk, relatietherapie, inzicht gevende gesprekken, structurerende gesprekken, Post traumatische Stress begeleiding, assertiviteit versterking. Meestal is er in de gesprekken een mix van dit alles Ook is er emailbehandeling mogelijk, indien u dat wenst neem dan telefonisch contact met me op over de voorwaarden daarvoor.

Trefwoorden die bij mij passen zijn vertrouwen, respect, goed luisteren, oorspronkelijkheid, warmte, humor en ontspannen sfeer. Graag combineer ik westerse en oosterse behandeltechnieken.
Voor mij is het samengaan van de westerse met de oosterse zienswijzen en therapie richtingen vanzelfsprekend. Zij vullen elkaar aan. Daar waar de westerse therapie te zakelijk en te benauwd kan zijn geworden, brengt de oosterse benadering ontspanning, rust en ruimte. En daar waar de oosterse benadering zwevend en vaag kan worden, brengt de westerse benadering helderheid en zichtbaarheid. Onder het kopje Visie vertel ik meer over hoe ik in het leven sta.


Het is zo fijn om samen met anderen plezier te hebben en te ervaren dat dit goed doet voor lijf en geest. Dansen, zingen, sporten, toneel spelen, schrijven zijn allemaal middelen om naar buiten te brengen wat u van binnen beweegt. Op de een of andere manier willen we allemaal gehoord en gezien worden, wanneer je dat diep voelt kan er levensvreugde opborrelen. Graag moedig ik u aan om die mogelijkheden weer te vinden waar u dat kunt ervaren. Mij persoonlijk heeft het geholpen om me weer energiek te voelen en verbonden met anderen en zelfs met de hele wereld.


Contact opnemen

Voornaam *
Achternaam
Email
Telefoon
Uw vraag

WACHTLIJST Er is nog beperkt ruimte voor een kort of midden BGGZ traject. Ik hanteer geen voorkeursbeleid, ik kijk wel naar de zwaarte van uw klacht en geef daar voorrang aan als ik dit nodig vindt. LET OP volgend jaar wordt een nieuw systeem ingesteld voor vergoedingen door de zorgverzekeraars. Dit kan u twee keer een eigen risico gaan kosten. Als u dit jaar nog een traject start en u rond het niet af voor 31 december 2021, zullen er zowel dit jaar als het komend jaar eigen risico kosten worden afgetrokken van uw vergoeding. Informeer bij uw zorgverzekeraar.

Back to top